دادگاه و حکم ۱۰۱ شاکی و متهم پرونده فساد انتخابات کهریزک در ۳ ساعت برگزار و صادر شد! - میدان آزادی
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
دادگاه و حکم ۱۰۱ شاکی و متهم پرونده فساد انتخابات کهریزک در ۳ ساعت برگزار و صادر شد!

به گزارش ماهنامه میدان آزادی؛ سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد بخشی از جزئیات حکم بدوی دادگاه رسیدگی به فساد انتخاباتی بخش کهریزک را منتشر کرد. پرونده فساد در انتخابات ۱۴۰۰ در بخش کهریزک (باقرشهر و کهریزک) که با افشاگری سید هادی کسایی زاده(خبرنگارضدفساد)، علیرضا افشار (بازرس وقت بخشداری کهریزک)، محمدرضا ساری (قاضی و معاون قضایی کهریزک)، (مامور ویژه پلیس سرهنگ علی منصوری (رئیس پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی) و عوامل با قوت و پیگیری، رسانه ای شد صبح روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه راس ساعت ۹٫۵ صبح پس از ۵ ماه برگزار شد.

این پرونده ابتدا در اختیار قاضی محمدرضا ساری (معاون قضایی بخش کهریزک) بود اما به دلایل نا معلومی که هیچ وقت رسانه ای و شفاف نشد پرونده را از او گرفتند و در اختیار شعبه ۱۰۲ دادگاه کهریزک قراردادند. قاضی یزدی که در این حکم عنوان کرده خود شاهد بروز تخلف انتخاباتی بوده است در یک رکورد بی سابقه چند ساعت پس از احضار ۱۰۱ متهم و شاکی به نخستین جلسه دادگاه حکم نهایی را صادر کرد.

*تعداد ۳۹ شاکی در پرونده فساد انتخاباتی

در حکم قاضی یاسر حسین یزدی که صبح چهارشنبه کتابت و صادر شده است تعداد شاکیان پرونده ۳۹ نفرهستند که ۶ شاکی آن همزمان رئیس حوزه قضایی کهریزک و الباقی شکات حقیقی هستند که از این تعداد ۱۷ شاکی ساکن کهریزک، ۵ شاکی ساکن شهرری و ۶ شاکی ساکن باقرشهر می باشند.

تعداد ۶۲متهم در پرونده فساد انتخابات کهریزک

متهمین این پرونده تعداد عبارتند از ۶۲ متهم اعم از آقایان و خانم ها: (……………………….)

*اتهامات متهمان فساد در انتخابات ۱۴۰۰ بخش کهریزک (باقرشهر-کهریزک)

این متهمان به اتهام تهدید، فحاشی، تهمت و افترا، ضرب و جرح عمدی، مشارکت در خرید و فروش رای برای کاندیداها، مشارکت برای خرید و فروش رای برای عضویت در شورا- اخذ رشوه- استفاده از شناسنامه افراد برای اخد ای بدون حضور صاحب شناسنامه، مشارکت در در ارتشا بابت تایید صالحیت انتخاباتی و بابت ساخت و ساز ساختمانی، خرید و فروش رای و ترغیب مردم به خرید و فروش رای، مشارکت در خرید و فروش رای برای ۵ کاندید شورای شهر و تقلب در شمارش آرا در دادگاه محاکمه شدند.

بر اساس حکم قاضی دادگاه تعداد ۴۲ متهم این پرونده که اتهامشان دائر بر خرید رای از مردم و اهالی کهریزک و باقرشهر و شهرهای مجاور استان بسته به مورد به نفع خود و کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر باقرشهر و کهریزک در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ به صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده و موضوع اعلام جرم ریاست حوزه قضایی بخش کهریزک و گزارش های مردمی و گزارش های مرجع انتظامی (کلانتری های مربوطه) در زمان شروع رای گیری انتخابات و دستگیری های انجام شده و گزارش های پلیس امنیت اقتصادی و گزارش رسمی و اعلام جرم بخشداری و رئیس هیات اجرایی انتخابات بخش کهریزک و همچنین گزارش رسمی و اعلام جرم فرماندهی ناحیه مقاوت بسیج حضرت روح الله شهرستان ری و مشاهده مستقیم و مشهودجرم اعلامی در برابر دادستان و بازپرس با جمع استناد به علم قضایی, که یقین حاصل از مستندات بینی می باشد که در پرونده مطرح و جمعبندی نهایی و توجها و مستند بوده و از سوی دیگر ادله قانونی متعارض علم قضایی در پرونده موجود نمی باشد.

در این حکم آمده است: متهمین و وکلای آنها دلیل و ادله قانونی متعارض علم که کافی بر رد آن باشد به محکمه ارائه نداده اند و این قرائن و امارت قضایی منتج به علم عبارت است:

۱ -اظهارت دقیق و بی شائبه مطلعین موثق از جمله اهالی محترم شهر کهریزک و باقر شهر و افراد حاضر در صندوق در زمان رای گیری و شهادت شهود

*وضعیت اسفبار خرید و فروش رای در انتخابات ۱۴۰۰ بخش کهریزک تائید شد

۲ -گزارش های قانونی مقامات رسمی از جمله بخشدار کهریزک و هیات اجرایی انتخابات بخش کهریزک در چندین نوبت و چندین صفحه و اشاره به تخلفات گسترده نامزدهای اعلامی فوق که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته اند که جملگی مستند به گزارش های بازرسان قانونی بخشداری و مشاهدات آنها و مستند سازی ان به وسیله فیلم و عکس بوده همچنین گزارش های محرمانه از سوی سپاه ناحیه حضرت روح اله و مستندات ارائه شده از جانب آنها از جمله فیلم های ضبط شده نامحسوس از وضعیت اسفبار و پر آشوب خرید و فروش گسترده و سازماندهی شده کاندیدای فوق و متهمین مذکور و اشخاص دیگر که به هر نحو متواری گردیده اند و قابل شناسایی نبوده اند از وضعیت هر دو شهر کهریزک و باقرشهر در زمان برگزاری رای گیری انتخابات.

۳ -صورتجلسات معاینه و تحقیقات محلی تنظیمی معاون محترم حوزه قضایی بخش کهریزک در زمان رای گیری انتخابات که از آغاز رای گیری تاچندین ساعت بعد از اتمام رای گیری در خیابان های شهر کهریزک و باقرشهر و حوزه های انتخاباتی به همراه بازرس وقت بخشداری (علیرضا افشار) حضور داشته و مشاهدات خود را گزارش نموده که حکایت از خرید و فروش رای مردم توسط کاندیدای اعلامی فوق الذکر به صورت گسترده و سازماندهی شده و با پرداخت وجوه بسیار داشته که باعث برهم خوردن نظم هر دو شهر در زمان رای گیری و دلالی افراد در خرید و فروش رای برای نامزدهادر جلوی صندوق های انتخاباتی داشته است که منجر به دستگیری بعضی از متهمین و متواری شدن افراد خاطی از محل گردیده است.

*کشف خرید و فروش رای در واتس آپ متهمان

۴ -بر اساس اظهارات برخی متهمان قاضی در بخش دیگری از این حکم گفته است بررسی و با توجه به تصاویر اخذ شده (ضم پرونده اصلی و پرونده های لفی) از داده های رایانه ای و مخابراتی موجود در گوشی های تلفن همراه متهمین فوق الذکر که اکثر تصاویر پیام های رد و بدل شده متهمین و دیگر اشخاص در برنامه شبکه اجتماعی واتس آپ بوده که جملگی موید وقوع جرم انتسابی خرید و فروش رای علیه متهمین دارد و بنا بر دستور معاون حوزه قضایی بخش کهریزک و دادرس وقت شعبه مستند به مواد ۶۷۱ و ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری دستور تفتیش و توقیف تلفن های متهمین در زمان اولیه پس از وقوع جرم صادر و مطابق قانون در راستای تنها کشف جرم انتخاباتی مورد بررسی توسط دادرس وقت و پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفته و عمده اطلاعات جرائم انتسابی برای این محکمه ثابت گردیده است.

*مبلغ خرید و فروش رای در سال ۱۴۰۰ در بخش کهریزک ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان!

۵-نکته جالب اینکه قاضی این بار خودش مشاهداتی داشته و در این حکم بیان کرده است: مشاهده اینجانب قاضی دادگاه به عنوان قاضی ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در روز رای گیری به عنوان شاهد جرم مشهود از تخلفات انتخاباتی نامزد های اعالمی و کشف منزل مسکونی که بعضی از کاندیدای انتخاباتی شهر کهریزک به عنوان محل سامندهی خرید و فروش رای انتخاب کرده و چندین نفر در ان فعالیت داشته و مقادیری وجه نقد و کارت های تبلیغاتی نامزدها و سررسیدی حاوی اسامی افرادی که رای خود را فروخته و انها در مقابل آن وجه پرداخته بودند نوشته شده کشف می گردد و توقیف چندین اتوبوس و مینی بوس که افراد عمدتا با وضعیت معیشتی ضعیف از شهر های مجاور کهریزک و باقرشهر با ترغیب مالی نامزدهای انتخابات شوراها و متهمین اعالمی با واسطه افراد دیگر و دیگر متهمین به شهر کهریزک و باقرشهر آمده و در زمان دستگیری اکثرا رای خود را در صندوق ریخته بوده و مبلغ توافق شده به میزان دویست الی ۳۰۰ هزار تومان را دریافت کرده بودند و خرید غیر مستقیم رای توسط کاندیدای شهر کهریزک و باقر شهر به عنوان متهمین ردیف ۵ الی ۲۱ با توجه به بررسی محلی صندوق ها و محله های اطراف و شنیده ها و گزارش های اعلامی در روز رای گیری از منابع و مطلعین و همچنین از منابع رسمی از جمله سازمان اطالعات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) و اداره اطلاعات جنوب استان تهران و پلیس امنیت اقتصادی اعتقاد وجدانی بر وقوع جرم استنادی و توجه اتهام بر متهمین به وجود می آورد.

*کشف ۱۲ میلیون تومان پول نقد در داخل خودروی متهمان در روز انتخابات

۶ -کشف مبلغ دوازده میلیون تومان وجه نقد و اسامی نامزد انتخاباتی به نام های (……………) از داخل خودرو متهمین در جلوی صندوق رای توسط متهم ردیف اول و دوم برگ ۵ و ۷ پرونده، اقرار مقرون به واقع متهم ردیف سوم به خرید رای برای آقایان (…………..) به مبلغ نفری ۲۰۰هزار تومان صفحه ۲۴ پرونده، کشف کارت های تبلیغاتی و سر رسیدی حاوی اسامی فروشندگان رای که پول به انها پرداخت شده بود به نفع نامزد های انتخاباتی اقایان (………………) از متهم ردیف چهارم برگ ۷۹ جلد اول، گزارش های بخشداری کهریزک و گزارش های مردمی و اظهارات مطلعین علیه متهمین ردیف ۵ الی ۲۱ بر خرید رای با واسطه (غیرمستقیم) از مردم و تامین مالی آن برگ ۲۶الی ۳۳ و ۳۹ و ۶۶ الی ۶۷ و ۱۳۹ الی ۱۵۱ پرونده، اقرار متهمین ردیف بیست و دو الی بیست و پنج بر خرید رای مردم برای متهمین (………….) و تصاویر پیام های واتس اپ متهم ردیف بیست و شش که موید خرید رای برای نامزد های اتخاباتی (…………………)، تصاویر پیام های واتس آپ متهم ردیف۲۷ که موید خرید رای برای نامزد اتخاباتی (…………)دارد، اقرار متهم ردیف ۲۸ به خرید رای برای نامزد های انتخاباتی (…………….)، تصاویر پیام های واتس اپ متهم ردیف ۲۹ که موید خرید رای برای نامزد های اتخاباتی (……………) دارد ، تصاویر پیام های واتس اپ متهم ردیف سی ام که موید خرید رای برای نامزد های اتخاباتی (………………) و ایضا اقرار ایشان به این اقدام در اوراق بازپرسی دادگاه ، اقرار متهمین ردیف سی و یکم الی ۳۳ به خرید رای برای (……………..) و کشف سررسید اسامی افراد و مبالغ پرداختی از انها، اقرار متهم ردیف ۳۴ به خرید رای برای آقایان (………………) علاوه بر تصاویر پیام های وی و تصاویر فیلم و عکس های ایشان در زمان خرید و فروش، اقرار متهمین ردیف سی و پنجم الی ۳۸ به خرید رای برای آقایان (……………….) در زمان دستگیری، تصاویر پیام های واتس اپ متهم ردیف ۳۹ که موید خرید رای برای نامزد اتخاباتی (………………) دارد، تصاویر پیام های واتس اپ متهم ردیف ۴۰که موید خرید رای برای نامزد اتخاباتی (……………) دارد علاوه بر اقرار مقرون به واقع وی در اوراق بازپرسی دادگاه، تصاویر پیام های واتس اپ متهم ردیف ۴۱ از جمله تصاویر پرداخت وجوه به اشخاص و اعلام خرید از افراد بیشتر که موید خرید رای برای نامزد اتخاباتی (…………) دارد, تصاویر پیام های واتس اپ متهم ردیف ۴۲ و اظهارات ایشان در بازپرسی های دادگاه و گزارش های دقیق پلیس امنیت اقتصادی که موید خرید رای برای نامزد انتخاباتی (…………….) دارد. همچنین با لحاظ اظهارات بالوجه متهمین و وکلای متهمین خاصه متهمین ردیف ۵ الی ۲۱ که تماما بدون دلیل بوده و سعی بر توجیه اقدامات موکل و عدم علم و اطلاع متهمین بر اقدام دیگران بر خرید رای و اثبات اعتقاد خود و وظیفه قانونی وکالت از موکل خود بر توجیح جرم نبودن اقدامات بر این دادگاه دارد که مجموعا نشان بر اصرار و سعی وکلای محترم بر وارونه دانستن عمل و همان توجیح جرم ارتکابی و دفاع بر مخدوش بودن عنصر مادی جرم دارد که دفاعیات مورد پذیرش این محکمه نمی باشد.

*۴۲ متهم پرونده فساد انتخاباتی به ۵ میلیون تومانی جزای نقدی و محرومیت ۸ ساله از عضویت در هیئت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای

نتیجتا دادگاه با توجه به مراتب معنونه و تکیه بر علم قضایی که مطابق قانون بالاتر از هر ادله قانونی می باشد و با رد دفاعیات و ادله غیر مستند متهمین به شرح فوق الذکر , بزهکاری متهمین و بزه انتسابی به متهمین موصوف را محرز دانسته و بر اساس قانون و شیوه ارتکاب جرم توسط متهمین و روابط ناسالم متهمین که اکثرا در شهرداری و شورای اسلامی فعالیت داشته و دارند که گستره نقض وظیفه و نتایج زیان باری را در پی دارد و انگیزه متهمین برای ورود به شورای شهر با هر قیمتی; حکم بر محکومیت هر یک از متهمین اعلامی (ردیف ۱ الی ۴۲) به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم انتسابی صادر می شود.

*تعلیق و منع عضویت ۲ ساله در شورای اسلامی شهر برای برخی کاندیداها

همچنین نظر بر کشف مبلغ دوازده میلیون تومان از متهم (…………..) در زمان دستگیری و اعتقاد این محکمه بر اختصاص این مبلغ برای ارتکاب جرم مستند به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر ضبط این مبلغ به نفع دولت صادر واعلام می دارد و در خصوص متهمین ردیف ۵ الی ۲۱ (………………) اعلامی در فوق که به عنوان نامزد انتخاباتی شهر باقرشهر و کهریزک می باشند. با توجه به تبعات منفی جرم مذکور در حوزه انتخابیه بخش کهریزک و به منظور بیم تجری مرتکب و دیگران و گسترده بودن جرم و سازماندهی شدن جرم اعلامی در شهر کهریزک و باقرشهر و انزجار عموم مردم از اقدام ناپسند و برهم زدن نظم انتخابات به وسیله پول و وسوسه افراد برای انجام اقدام مجرمانه، این محکمه متناسب با جرم ارتکابی متهمین اعلامی اخیر و مستند به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،دادگاه با اختیار قانونی و قضایی خود، حکم بر تعلیق و منع عضویت متهمین اعلامی اخیر در شوراهای اسلامی باقرشهر و کهریزک به مدت دو سال (بند پ ماده ۲۳) به عنوان مجازات تکمیلی جرم برای متهمین اخیر الذکر اعلامی صادر و اعلام می دارد.

*بسازو بفروش های دستگیر شده تبرئه شدند

در خصوص ۴۳ متهم جملگی دائر بر خرید و فروش، رای تقلب و تزویر در شمارش آراء و جمع آوری شناسنامه مردم جهت اخذ رای بدون حضور صاحب شناسنامه برای نامزدهای مورد نظر و ایضا در خصوص اتهام ۴۲ نفر متهمین صدر الذکر که جملگی به اتهام خرید و فروش رای در فوق محکوم شده اند، دائربر تقلب و تزویر در شمارش آراء از طریق عوامل و ایادی مربوطه و جمع آوری شناسنامه مردم جهت اخذ رای بدون حضور صاحب شناسنامه و همچنین در خصوص اتهام ۴ متهم که اتهامشان دائر بر ارتشاء (اخذ رشوه) جهت تایید صلاحیت نامزدها و امور انتخاباتی و ساخت و ساز غیر مجاز ساختمانی در شهر ; جملگی موارد اخیر اعلامی موضوع گزارش و اعلام جرم معاون محترم حوزه قضایی بخش کهریزک، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات مقرون به واقع متهمین اعلامی و با تکیه بر اصل متعالی برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تکیه بر قاعده فقهی-حقوقی دراء با توجه به شک و شبهه در توجه اتهامات اخیر اعلامی به متهمین و فقدان ادله کافی توجه اتهام مستندا به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهمین اعلامی از اتهامات انتسابی اخیر الذکر نسبت به انها صادر و اعلام می دارد.

*ضاربان انتخاباتی تبرئه شدند

همچنین در خصوص شکایت شاکی علیه ۴ متهم مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید و تهمت(افترا) ; دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر بر عدم اثبات جرح و آسیب بدنی مطابق اعالم نظر پزشکی قانونی و توجها بر فقدان ادله کافی بر توجه اتهامات اعالمی به متهمین اخیر الذکر و اینکه در روز انتخابات درگیری های بسیار در جهت جمع آوری متهمین واقع شده و اکثر متهمین درگیر شده متواری گردیده و لحاظ الیحه تقدمی شاکی در زمان رسیدگی به شماره ۱۴۰-۳۷۷۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ که شاکی بیان داشته در خصوص اثبات ادعای خود شاهدی ندارم و از طرفی دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهمین اعالمی که دادگاه به اقناع وجدانی توجه اتهام به انها برسد وجود ندارد و لذا با تکیه بر اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب شکایت شاکی اخیر و ایضا اتهام متهمین اخیر الذکر را صادر و اعلام می می دارد.

آرای صادره (در هر سه قسمت محکومیت متهمین ،برائت متهمین و قرار منع تعقیب) حضوری محسوب و مستندا به مواد ۴۲۷ و ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد./ یاسر حسن یزدی- رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری دو داگستری بخش کهریزک

پی نوشت:

سید هادی کسایی زاده نوشت: این دادگاه و حکم در حالی است که من بعنوان خبرنگار ضدفساد به اتهام انتشار اخبار فساد انتخاباتی به جرم تشویش اذهان عمومی از سوی بخشدار کهریزک و فرماندار ری به دادسرا احضار شده و به زندان رفتم. یعنی نتیجه تلاش یک روزنامه نگار و خبرنگار ضدفساد در شهرستان ری حذف و نابودی او رقم می خورد. اذیت و آزار آقایان در این مدت برای من و خانواده ام کم نبوده است. کاش می شد به فسادپنهان مسئولانی که پشت نقاب پنهان شده اند هم رسیدگی می شد.

باید این را همه مردم بدانند که غیر از زندانی شدن خبرنکار ضدفساد، بازرس بخشداری اخراج و قاضی پرونده هم برای رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته شد.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد